Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

w Miłkowie