Dokumenty do pobrania:


W tym miejscu można pobrać dokumenty oraz druki przydatne dla osób starających się

o przyjęcie do naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym

 

 

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
- druk dla lekarza POZ; wypełnia osoba starająca się o przyjęcie do ZOL


Wniosek o przyjęcie do ZOL


Skierowanie do ZOL


Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie


Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL