Punkt Poboru Materiału do Badań Laboratoryjnych


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie

 

pobiera odpłatnie materiał do badań laboratoryjnych codziennie oprócz sobót i niedziel


w godzinach od 7,30 do 8,00.

 

Informacja telefoniczna: 75/76-10-323 wew. 21

 

Odbiór wyników w zależności od rodzaju badania.