Zasady kwalifikacji pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654
oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych

i pielęgnacyjno-opiekuńczych, Dz.U. z 2012, poz. 731 z późn. zm.
oraz umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o Udzielaniu Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczonym w NFZ.


Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL można pobrać z naszej strony

- zakładka "Dokumenty do pobrania".

Przy przyjęciu pacjenta wymagany jest dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty) i dokument ubezpieczenia.

Wymienione poniżej dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać pocztą na adres NZOZ-u lub dostarczyć osobiście w dniach pracy w godzinach od 9,00 do 11,00. Czas oczekiwania na przyjęcie do ZOL wynosi około 12 miesięcy.

Skierowanie do ZOL powinno zawierać:
1) Skierowanie lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji,


Więcej